در این یکی دو سال اخیر چندین شرکت هواپیمایی به ناوگان هواپیمایی ایران اضافه شده است که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم:
این را هم متذکر شویم که تکان های هواپیما در مسیر ارتباطی به بد بودن خلبان و هواپیما ارتباط ندارد و ارتباط به هوا و شرایط جوی دارد.
هواپیمایی زاگرس:
شرکت هواپیمایی زاگرس با داشتن بیشترین تعداد پرواز در مسیر تهران به مشهد و جدیدا با در اختیار گرفتن ناوگان ایر باس 320 و 321 و بوئینگ ام دی جزئ اقتصادی ترین ایر لاین ها محسوب می شود.
شرکت هواپیمایی ایران ایر:
این شرکت هواپیمایی از قدیمیترین شرکت های هواپیمایی است که در مسیر تهران به مشهد از هواپیماهای مدرن خود استفاده نمی کند و با توجه به تاخیرهای زیاد قابلیت برگزاری تورها را دارا نمی باشد.
شرکت هواپیمایی قشم ایر:
این شرکت به شرکت نفت واگذار گردیده است و روزانه دو پرواز از تهران به مشهد دارد جز شرکت های معمولی محسوب می شود.